Droneflyvning i Danmark

Personen, der har givet dig dette, flyver i øjeblikket med en drone,
og skal holde sin opmærksomhed rettet mod denne.


Forstyr venligst ikke Drone Piloten, da dette kan fremkalde farlige situationer.

Drone Piloten skal til hver en tid kunne se sin drone,
samt overvåge omkringliggende luftrum for anden lufttrafik.


 1. Som grundregel må man flyve med drone alle steder, hvor der er offentlig adgang.                                                  Eventuelle begrænsninger kan ses på droneluftrum.dk
 2. Dronen må flyve højest 120 m fra det nærmeste punkt på jorden
 3. Vejer dronen under 250 g, kan uvedkommende personer overflyves
 4. Personforsamlinger må ikke overflyves
 5. Vejer dronen mellem 500 g og 2000 g, skal der holdes 50 m afstand til uvedkommende personer
 6. Dronen må ikke overflyve veje, hvor hastighedsgrænsen er over 70 km/t
 7. Dronen må ikke flyve over bygninger og beboelsesejendomme og dertilhørende haver, gårdspladser og lignende, der er omkranset af hegn, hæk, mur eller lignende (overflyvning må dog foretages med tilladelse fra ejer/lejer)
 8. Dronen må ikke flyve tættet end 2,5 m på bygninger, der ikke er omkranset af hegn, hæk, mur
 9. Dronen må ikke flyve nærmere end 5 km fra en lufthavn. (8 km ved militær lufthavn)
 10. Dronen må ikke flyve tættere end 1 km fra lægehelikopters landingsplads (HEMS).                                                              I afstanden 1-2 km må flyvehøjden højest være 50 m over banehøjde
 11. Dronen må ikke flyve tættere end 150 m fra indsatsområder
 12. Dronen må ikke flyve tættere end 15 m fra jern- og bybaner
 13. Dronen må ikke flyve tættere end 300 m fra militære områder
 14. Dronen må ikke flyve tættere end 150 m fra kongehuset, Christiansborg, Marienborg,  ambassader, politi,     kolonne   3 virksomheder og kriminalforsorgen