Ansvar & Forbehold

§1 Forsikring

Foto-Dronen har selvfølgelig de lovpligtige ansvarsforsikringer

§2 Sikkerhed
En hver flyvning udføres efter prenciperne af EU-2019-0947
            (PDRA-S01 operationsmanuel)

§3 Vejr
Ved vindhastighed / vindstød på 10 m/s (36 km/t) og derover, kan planlagte droneflyvninger blive annulleret.
Ved regn, sne, dis eller tåge, kan planlagte droneflyvninger blive annulleret.

§4 Levering
Foto-Dronen bestræber sig på at overholde den aftalte leveringstid,
men påtager sig ikke ansvar for eventuelle forsinkelser, som Foto-Dronen ikke er herre over.
Køber har ikke krav på skadeserstatning, såfremt der sker en udsættelse af leveringen.
Hvis leveringen ikke er mulig kan Foto-Dronen annullere ordren, uden at der kan gøres erstatningskrav gældende.

§5 Fortrolighed
Foto-Dronen har tavshedspligt og forpligter sig til ikke at videregive fortrolige oplysninger,
som eventuelt bliver bekendt under projektets forløb.

§6 Underleverandører
Foto-Dronen er berettiget til lade arbejdet udføre af underleverandører.
For underleverandører gælder samme betingelser, som for Foto-Dronen.

§7 Copyright
Råmateriale udleveres ikke til kunden, men arkiveres i to år efter levering, med mindre andet skriftligt aftales.

§8 Korrektur og godkendelse
Efter endt opgave sendes det korrigerede materiale til godkendelse.
Kunden er ansvarlig for godkendelse af det udførte arbejde

§9 Ansvarsbegrænsning
Foto-Dronen kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for forhold Foto-Dronen ikke er gjort
skriftligt bekendt med, indirekte tab eller følgeskader, herunder tabt avance, produktionstab,
tab som skyldes mangelfuld og fejlagtig information fra kunden vedr. rettigheder, generelle fejl,
eller enhver udefrakommende årsag.
Foto-Dronen kan ikke gøres ansvarlig for skader på varer, løsøre og ejendom,
som kunden stiller til rådighed i.f.m. fotograferingen.

§10 Forbehold
Foto-Dronen tager forbehold for fejl i priser og tekster på www.foto-dronen.dk

Dronebekendtgørelsens § 13 

Her kan du downloade 
dronebekendtgørelsens § 13, stk. 1 og stk. 2

Samtykkeerklæring for droner

Her kan du downloade samtykkeerklæring iht dronebekendtgørelsens § 13, stk. 1 og stk. 2 
samt straffelovens § 264

Straffelovens § 264

Her kan du downloade 
straffelovens § 264